consul.mn
 ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, КОНВЕНЦ (нэгдэн орсон, байгуулсан оны дарааллаар)
 Олон талт:
 Хоёр талт:
 Консулын конвенц:
 Эрх зүйн туслалцааны гэрээ: 
 Ялтан шилжүүлэх гэрээ:
  •   Канад
  •   БНСУ
  •   БНХАУ
  •   Энэтхэг
  •   БНХАУ-ын ЗЗОБ Хонконг
 Гэмт этгээд шилжүүлэх гэрээ:
  •   Казахстан
  •   БНХАУ
  •   БНСУ
  •   Энэтхэг