consul.mn

КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ УРИХ

Жич: Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр визгүй зорчихоор тохиролцсон орнуудын иргэдийн хувьд урилга шаардлагагүй. /Иргэд харилцан зорчих визийн нөхцөл / Албан хэргээр Монголд зорчих гадаад иргэнийг урихад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. дэлгэрэнгүй

Баталгаажуулалт, Апостиль

Монгол Улсын Нотариатын тухай хуулийн дагуу баталгаажуулсан албаны баримт бичиг, тэдгээрийн албан ёсны орчуулга болон бусад шаардлагатай баримт бичгийг гадаад улсад хэрэглэх тохиолдолд иргэдийн хүсэлтийн дагуу олон улсын эрх зүйн нийтлэг зарчим, зан заншлыг баримтлан Гадаад хэргийн яамны Консулын газар баталгаажуулна. дэлгэрэнгүй

Дипломат, албан паспорт

Засгийн газрын 2013 оны 320 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын үндэсний гадаад паспорт, олгох, эзэмших, хадгалах тухай журам, Албан паспортыг дор дурдсан албан тушаалтан болон тэдгээртэй адилтгах албан тушаал хашиж буй иргэн эзэмшинэ, дэлгэрэнгүй

Иргэдэд туслах сан

Хилийн чанадад эрх ашиг нь хохирсон, төлбөрийн чадваргүй болсон Монгол Улсын иргэнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2008 оны 110 дугаар тогтоолоор “Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрэм“, Гадаад хэргийн сайдын тушаалаар “Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийг хэрэгжүүлэх заавар” батлагдсан. дэлгэрэнгүй

КОНСУЛЫН ХУУЛЬ, ДҮРЭМ ЖУРАМ

Консулын конвэнцууд, Хууль, Дүрэм журам, Эрх зүйн туслалцааны гэрээ дэлгэрэнгүй