Консулын баталгаа

КОНСУЛЫН БАТАЛГАА

Монгол Улсын Нотариатын тухай хуулийн дагуу баталгаажуулсан албаны баримт бичиг, тэдгээрийн албан ёсны орчуулга болон бусад шаардлагатай баримт бичгийг гадаад улсад хэрэглэх тохиолдолд иргэдийн хүсэлтийн дагуу олон улсын эрх зүйн нийтлэг зарчим, зан заншлыг баримтлан ГХЯ, Консулын газар баталгаажуулна.

 

 

 

 

 

 

 

CONSULAR LEGALIZATION


Жич: Тусгай маягт бүхий консулын баталгаажуулалтыг Апостилийн конвенцид нэгдэн орсон боловч Монгол Улсын Апостиль гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрдөггүй дараах 4 улсад олгоно.

- Бүгд Найрамдах Австри Улс

- Бельгийн Вант Улс

- Бүгд Найрамдах Финланд Улс

- Бүгд Найрамдах Грек Улс

 

 

 

 

Консулын баталгаа хийлгэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу: 

1.    Баримт бичгийн эх хувийн хуулбар болон баримт бичгийг тухайн улсад хэрэглэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.

2.    Нотариатчийн гэрчилсэн баримт бичиг нь гаргацтай, засваргүй, гарын үсэг, тамга тэмдэг нь тод харагдахуйц байна.

3.    Хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.

Хураамж: бичиг баримт тутамд (хуудасны тоо хамаарахгүй) 1500₮ , Данс:100900016001,

Төрийн сан, Хүлээн авагч: ГХЯам

Консулын газрын үйлчилгээний танхимд байрлах Гэрэгэ Киоск машинаар картаар төлөх боломжтой.

 

Материал хүлээн авах цаг:

Даваа-Баасан гарагт 9:00-12:00, 14:00-16:30 цагт  хүлээн авна.

/12:00-14:00 дотуур ажилтай/