Мэдээ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Хууль: Дипломат албаны тухай Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Иргэний улсын бүртгэлийн тухай Нотариатын тухай ...