Мэдээ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Хууль: Дипломат албаны тухай Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Иргэний улсын бүртгэлийн тухай Нотариатын тухай ...

Консулын үйл ажиллагаа, чиг үүрэгтэй холбоотой зайлшгүй мэдэх зүйлс

- Гадаад харилцааны яам, Дипломат төлөөлөгчийн газрын консулын үйл ажиллагаа нь тухайн улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд өөрийн улсын иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгддэг.

Консулын талаарх ерөнхий ойлголт

“Consul” (consulere) - зөвлөх гэсэн утгатай латин үгнээс гаралтай - Консулын байгууллага, үйл ажиллагааны анхны хэлбэр эртний Грек “Проксен”, Ромд “Патрон” үүссэн. - Олон улсын худалдаа, далайн тээврийн хөгжилтэй салшгүй холбоотой. - Өөрийн улсын худалдаа, эдийн засаг, иргэд, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах үндсэн үүрэгтэй.

“ШЕНГЕНИЙ ВИЗ”-ИЙН ТУХАЙ

“ШЕНГЕНИЙ ВИЗ”-ИЙН ТУХАЙ Шенгений бүс нутаг гэдэг нь Европын 26 орон болох Австри, Бельги, Чех, Дани, Эстони, Финланд, Франц, Герман, Грек, Унгар, Итали, Латви, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланд, Польш, Португаль, Словак, Словен, Испани, Швед зэрэг Европын Холбооны гишүүн улс болон Исланд, Норвеги, Швейцарь, Лихтенштейн зэрэг улсууд байх бөгөөд дээрх бүс нутгийн иргэд харилцан визийн шаардлагаас чөлөөлөгддөг, чөлөөтэй зорчих боломжтой бүс нутаг юм. ...